13 februari 2014

17e eeuwse Maertgen Joris uit Hazerwoude trouwde 3 maal in Rotterdam

Maritien Joris (Maertgen Joris) is omstreeks 1635 geboren in Hazerwoude. Als weduwe woonde Maertjen Joris in 1670 in de Lijnstraat in Rotterdam. Maertgen Joris was op 28-4-1658 in Rotterdam samen met Joris Jacobsz en Lijsbet Jans getuige bij de doop van Trijntgen, dochter van Lenaert Isaax en Aeriaentgen Joris.  

Rotterdam rond 1650
Maertgen Joris: 

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26-12-1656 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Bartel Bartelsen, nadat zij op 6-12-1656 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Bartel: Bartel Bartelsen was j.m. van Rotterdam, wonend in de Lombertstraet. Maertge Joris was j.d. van Hazerswoude, won. in de Heerenstraat te Rotterdam. Bartel Bartelsz en Maertie Joris waren samen met Annetie Michiels op 13-5-1663 in Rotterdam getuigen bij de remonstrantse doop van Cornelia, dochter van Frans Heijndericksz en Trijntie Bartels.  
Hun kinderen heetten Gijsbert, Jacobus en Susanna. Bartel is geboren in Rotterdam. Hij is begraven op 22-5-1667 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij overlijden van Bartel: Bartel Bartels, man van Jorisd. Maertje.

(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 13-4-1670 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Pieter Paulussen (Pieter Pauwelsen), nadat zij op 23-3-1670 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Pieter Pauwelsen: Pieter Pauwelsen was wedr. van Waddinxveen, won. in de Langelijnstraat te Rotterdam. Maertjen Joris was wed. won in de Langelijnstraat te Rotterdam. Zij hadden een dochter Trijntje. Notitie bij de geboorte van Pieter Pauwelsen: Pietter Pouijletsse, man van Maerttije Jorijts, Sijl bij ’t Visserdick.Pieter Pauwelsen is overleden [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Hij is begraven op 9-8-1673 in Rotterdam.

(3) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 19-2-1675 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Stephen Ariensen ( Salij), ten hoogste 40 jaar oud, nadat zij op 27-1-1675 in Heerjansdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Stephen: Stephen Ariensen was j.m. van en won. te Heerjansdam/won. te Quakernaat te Rotterdam. Maritien Joris was weduwe van Rotterdam. Maritien Joris had kinderen uit haar beide eerdere huwelijken, maar haar 3e huwelijk bleef kinderloos. Stephen is geboren na 1635 in Heerjansdam, zoon van [waarschijnlijk] Arien Ariensz Salij en [waarschijnlijk] Lijsbet Ariens. Stephen is overleden na 10-2-1698 [bron: GensNo1990].
Notitie bij Stephen: Heerjansdam, 14-7-1674: "Steven Ariensen Saelij, j.m. van Heerjansdam en aldaer wonende, en Maertje Joris, weduwe van Pieter Paulussen wonende tot Rotterdam, sijn aldaer in den eghten staet bevestigd". 

Kinderen van Maertgen Joris en Bartel Bartelsz: 

1 Gijsbert Bartelsz [1.1], geboren omstreeks 1658. Hij is gedoopt op 28-01-1659 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Doopget. Trijntgen Bartels.

2 Jacobus Bartolomeusz [1.2], geboren in 1661. Hij is gedoopt op 22-05-1661 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij de geboorte van Jacobus: Jacobus, zoon van Bartholomeus Bartholomeusz en Maritje Joris. Doopgetuigen waren Cornelis van der Beer en Maritje Hendricks.

3 Jacobus Bartels [1.3], geboren in 1663. Hij is gedoopt op 05-08-1663 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij de geboorte van Jacobus: Jacobus, zoon van Bartel Bartelsz en Maartje Joris.

4 Susanna Bartelse [1.4], geboren omstreeks 1665. Zij is gedoopt op 14-02-1666 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij de geboorte van Susanna: Doopget. Frans Hendricksz en Trijntje Bartels.

Kind van Maertgen Joris en Pieter Pauwelsen:

5 Trijntje Pieters [1.5], geboren in 1671. Zij is gedoopt op 19-03-1671 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Doopget. Cornelis Jorisse en Elisabeth Jans. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten