28 januari 2014

Willem v/d Koogh en molen "De Nachtegaal"

Op 28-1-1751 kocht Willem van der Koogh in Dordrecht het molenerf van de in 1747 afgebrande houtzaagmolen "Het Fortuin". Willem bouwde daarop achtkant bovenkruierzaagmolen "De Nagtegaal", een volmolen uit Leiden, die in 1752 naar Dordrecht werd overgebracht. Willem bouwde de molen om tot een houtzaagmolen, maar bleef wel de oude molennaam gebruiken. 

Willem was al molenaar op de volmolen "Het Varken", die hij in 1707 van zijn vader had geërfd.  In 1709 was Willem met molenaarsdochter Jacomina van Duijnen (±1689-1758). Deze familie had de paltrokzaagmolen "De Duijnen" in bezit, die nabij molen "Het Varken" stond. Willem's jongste zoon Nicolaas zou de molen "De Nagtegaal" erven. Tot in 1860 bleef de molen in bezit van de familie Van der Koogh. Vanaf 1918 werd de molen aan een houtzagerij verhuurd en raakte door achterstallig onderhoud in verval. In 1930 werd de molen grotendeels gesloopt en het laatste restant werd in 1965 gesloopt.

Molen "De Nachtegaal" lag in Dordrecht aan de Noordendijk


Willem Jacobsz van der Koogh is een zoon van Jacobus Willemsz (Jacob Willemsz) van der Koogh en Maertien Jacobs van der Meulen. Hij is gedoopt op 16-05-1689 in Dordrecht [bron: Dort]. Willem is overleden op 06-12-1762 in Dordrecht, 72 of 73 jaar oud [bron: molenboek-HVOD, GensNo2007]. Hij is begraven op 11-12-1762 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Willem: Begraven in de Nieuwkerk: "Willem van der Coog, op den noordendijck op de volmolen, met ordinaire coetsen, laat kinderen na." 
Willem trouwde op 27-10-1709 in Dordrecht [bron: Dort] met Jacomijna (Jacomijntje) van Duijnen, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 13-10-1709 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Dort]. Bij de ondertrouw van Willem en Jacomijntje was de volgende getuige aanwezig: Maertien Jacobs van der Meulen (±1660-na 1709) [moeder bruidegom]. Notitie bij het huwelijk van Willem en Jacomijntje: Willem was j.m., geassisteerd door zijn moeder, Jacomijna was j.d., wonende aan de Noordendijck in Dordrecht.
Jacomijntje is geboren omstreeks 1689, dochter van Huijbert Gerritse van Duijnen en Anna Rijnsdorp. Zij is gedoopt op 18-01-1690 in Dordrecht [bron: Dort]. Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Zowel 8 als 18 januari worden als doopdatum genoemd op Internet. Jacomijntje is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 09-12-1758 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Begraven in de Nieuwkerk: "Jakomijna van Duijnen, huijsvrouw van Willem van der Koogh, op den Noordendijk, laet kinderen na, met ordinaire koetse."

Kinderen van Willem en Jacomijntje:
 1 Jacobus (Jacob) van der Koogh, gedoopt op 25-08-1710 in Dordrecht [bron: Dort]. Hij is begraven op 05-02-1793 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Jacob trouwde op 13-12-1733 in Dordrecht [bron: Arch-Dort/acte] met Margrieta (Grietje) Kleijn. Notitie bij het huwelijk van Jacob en Grietje: Jacobus van der Koogh, j.m. van Dordregt, woont op de Noordendijk, bij mondelingh consent van Willem van der Koogh, zijn vader, met Margrita Kleijn, j.d. van Dordregt, woont bij de Beurs, geassisteerd met Marijke van Immerseel, haer moeder, eerst weduwe van Hendrik Kleijn en nu huijsvrouw van Mattijs Struijkmans. 
Grietje, dochter van Hendrik Kleijn en Maria van Immerseel, is gedoopt op 30-12-1707 in Dordrecht [bron: Archieven.nl/Dort]. Grietje is begraven op 01-11-1793 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Zij hadden 8 kinderen. 
 2 Huijbert van der Koogh, gedoopt op 27-01-1712 in Dordrecht [bron: Dort]. Huijbert is overleden, ongeveer 3 jaar oud. Hij is begraven op 16-10-1714 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Huijbert: Begraven in de Nieuwkerk een "kind van Willem Jacobs van der Koogh op de volmolen buijten de Nieuwe Sluijs".
 3 Maerten Willems van der Koogh, gedoopt op 18-11-1713 in Dordrecht [bron: Dort]. Maerten trouwde op 01-11-1750 in Utrecht [bron: GensNo2007] met Neeltje van Asperen.  
 4 Huijbert van der Koogh, gedoopt op 13-11-1715 in Dordrecht [bron: Dort]. Huijbert is overleden op 12-12-1789, 73 of 74 jaar oud [bron: molenboek-HVOD]. Hij werd molenaar op de wipmolen "Het Varken".
 5 Anna van der Koogh, gedoopt op 11-07-1717 in Dordrecht [bron: Dort]. Anna is begraven op 19-07-1776 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Anna trouwde op latere leeftijd op 21-05-1765 in Dordrecht [bron: GensNo2007] met Gerrit de BruijnGerrit: Gerrit de Bruijn was weduwnaar van Rebecca Kaarsmaker en zou in 1777 hertrouwen met Maria de Koning. Gerrit is geboren in Drimmelen. Hij is begraven op 04-03-1791 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij de begrafenis van Gerrit: Gerard de Bruijn op de Lindegraft laat geen kinderen na met een koets extra, ’s middags 3/4 luijen.
 6 Willem Willems van der Koogh, gedoopt op 24-12-1719 in Dordrecht [bron: Dort]. Willem is begraven op 21-09-1791 in Dordrecht, Grote Kerk [bron: Kwsb-KNG83]. Willem trouwde op 15-05-1763 in Dordrecht [bron: Kwsb-KNG83] met Pieternella van der Koogh. Pieternella is een dochter van Maarten Hendriks van der Koogh en Anna Bierties. Zij is gedoopt op 20-03-1726 in Dordrecht [bron: Archieven.nl/Dort]. Pieternella is begraven op 28-07-1808 in Dordrecht, Grote Kerk [bron: Kwsb-KNG83]. Zij hadden 3 kinderen.  
 7 Jacomina van der Koogh [1.7], gedoopt op 17-08-1721 in Dordrecht [bron: Dort]. Jacomina is overleden, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven op 14-04-1723 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Jacomina: Begraven in de Nieuwkerk "’t kindt van Willem van der Koogh, buijte op den volmoolen".
 8 Abraham van der Koogh, is gedoopt op 29-10-1723 in Dordrecht [bron: Dort]. Abraham trouwde op 06-05-1752 in Dordrecht met Johanna Scholting. Johanna is gedoopt op 16-01-1725 in Dordrecht [bron: Archieven.nl]. Zij hadden 5 kinderen. 
 9 Nicolaas van der Koogh, gedoopt op 29-09-1726 in Dordrecht [bron: Archieven.nl/Dort]. Notitie bij Nicolaas: Nicolaas kocht van zijn vader de achtkante zaagmolen "De Nagtegaal" voor f 7000,-. Nicolaas trouwde op 24-07-1755 in Dordrecht met Lijntje van der Wal. Zij hadden 6 kinderen. 
 10 Jacomina van der Koogh, gedoopt op 10-04-1729 in Dordrecht [bron: Mormonen]. Notitie bij de geboorte van Jacomina: Ook 6-4-1729 wordt op Internet genoemd. Jacomina is overleden, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 07-10-1730 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Jacomina: Begraven in de Nieuwkerk "’t kint van Willem van Koog, op de volmole, bijde ouders leve, het kints naem is Jacomijna, met volk begraven".
 11 Jacomina van der Koogh, gedoopt op 28-01-1731 in Dordrecht [bron: Archieven.nl/Dort]. Jacomina is overleden, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 15-09-1765 in Dordrecht [bron: GensNo2007]. Notitie bij overlijden van Jacomina: Begraven in de Nieuwkerk "Jacomijna van der Coog, ongeheuwt op den Noordendijck op de volmolen, met de ordinaire koetsen, ’s middags 3 quartier luijen".

Bronnen: 
* J. Zondervan-Van Heck: "Molens en de familie Van der Koogh te Dordrecht" in Gens Nostra, Jaargang 62, Nummer 10, Oktober 2007, Molens en Genealogie.
* "Draaiende wieken, stappende paarden, Molens op het Eiland van Dordrecht", Jaarboek 2008, Historische Vereniging Oud-Dordrecht. 
* http://www.dordtsekaart.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten