14 april 2021

Kort huwelijk - Marija Hollants Olieman & Adriaan Dijksman

Deze blogpost gaat over een voorouderpaar van mij, Adrianus (“Adriaan”) Dijksman en Marija Hollants Olieman.

Hillegersberg

Marija Olieman is gedoopt op 30-10-1718 in Hillegersberg als dochter van Holland Engelbregtsz. Olieman (1679-1762) en Marijtie Harmens Overgaauw (1678-1727). Zij zal zijn vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde Marija van der Horst, de tweede vrouw van Engebregt Pietersz. Olijman (±1650-1727).
Marija was 8 jaar oud, toen haar moeder overleed. Het begraven van Marijtje Overgaauw in de kerk van Hillegersberg met een kleed van 36 st. werd geregistreerd op 13-11-1727.

Marija Olieman had een oudere broer Hermannus Olieman (1712-1783), die op 4-2-1731 in Hillegersberg is getrouwd met de hoogzwangere Aagje Schriek (1704-1781). Marija was op 29-4-1731 in Hillegersberg getuige bij de doop van hun zoon Leendert. Ook in 1733 en 1734 was zij getuige bij dopen van kinderen van haar broer.

Marija Olieman is zelf op 24-jarige leeftijd op 10-2-1743 in Hillegersberg getrouwd met Adriaan Dijksman. Hij is als Adrianus gedoopt op 8-12-1720 in Bergschenhoek. Zijn ouders zijn Willem Dijksman (±1680-1727) uit Hillegersberg en Neeltje Huijgen Schoonder (1689-1723) uit Zevenhuizen.
Marija Olieman is in het voorjaar van 1744 in Pijnacker bevallen van een zoon, die aldaar op 10-5-1744 werd gedoopt met de naam Willem. Maria lijkt aan complicaties van de geboorte te zijn overleden, want Adriaan gaf op 21-5-1744 in Pijnacker het lijk aan van zijn vrouw (ƒ3.-). Na een huwelijk van slechts 1 jaar en 3½ maand, was de 23-jarige Adriaan Dijksman weer alleen.

Op 21-5-1744 in Pijnacker gaf Adrianus Dijksman het lijk aan van zijn vrouw.
Blogger Widgets

8 april 2021

De voorouders van voetballer Jan de Kreek (1903-88)

De familie De Kreek is een echte 's-Gravendeelse familie. De vroegste - bij mij bekende - voorvader is Pieter Jansz Saarloos alias Jongeneeff. Hij woonde in de Mookhoek ten zuiden van 's-Gravendeel en is rond 1615 overleden. Zijn zoon Isaac (±1609-±1663) gebruikte de familienaam De Kreek en trouwde met Annetge Pieters Stooker, een dochter van mijn stamovergrootvader Pieter Joosten.

Tot deze familie behoort ook Arie de Kreek, die in 's-Gravendeel rond 1808 werd geboren als jongere zoon van Hermanus de Kreek (±1767-1813) en Jaapje Broere (±1765-1846). Deze Arie verhuisde naar Zutphen en trouwde met Petronella Gardina Catharina ("Dina") Bettinck - ook Bedding. In Zutphen kregen zij i.e.g. zoons Jan Willem en Hendrikus de Kreek. Arie de Kreek is op 64-jarige leeftijd overleden op 14-10-1872 in Ommerschans.
Hun jongere zoon Hendrikus de Kreek werd geboren op 14-5-1850 in Zutphen. Hij trouwde op 6-11-1876 in Deventer met Everdina Theodora Holstege en bij dat huwelijk werd een zoon gewettigd: Hendrikus de Kreek jr., geboren op 3-5-1874 in Zwolle. Vier weken na de huwelijkinzegening werd op 4-12-1876 een zoon Gerrit Frederik de Kreek geboren, die ongehuwd zou blijven.
Op 4-2-1892 in Zwolle werd het huwelijk van Hendrikus de Kreek sr. en zijn vrouw Everdina Theodora Holstege ontbonden met de vrouw als eiseresse.

Voetballer Jan de Kreek en
zijn bruid Lies Boorsma

Hendrikus de Kreek jr. is op 21-jarige leeftijd op 31-10-1895 in Deventer getrouwd met de 19-jarige Hendrika Kronenberg. Zij is geboren op 30-11-1875 in Olst als dochter van dagloner Reinder Kronenberg en Gerritdina Johanna Paalman.
Hendrika en Hendrikus jr. kregen in Deventer 10 kinderen in de periode 1895-1916. Hun oudste twee zonen Hendrikus jr. en Reinder trouwden in 1925 met de zussen Hendrika en Grietje Vos, dochters van Bernardus Vos en Hendrika Eijnthoeven. De derde zoon, Gerrit Frederik de Kreek, werkte - net als zijn vader - als zandvormer in een ijzergieterij.
De meeste bekendheid kregen echter hun jongere zonen Hendrik Jan (“Jan Bukkem”) de Kreek, geboren op 11-10-1903, Everhardus Theodorus (“Theo”) de Kreek, geboren op 3-3-1906, en Bertus de Kreek, geboren op 25-1-1913.

Jan de Kreek speelde als voetballer bij Go Ahead in Deventer. Jan's bijnaam was “Bukkem” waarmee bokking werd bedoeld. Hij debuteerde op zijn 21e in 1923 in het eerste van Go Ahead. Omdat Jan vrij lang was, begon hij zijn carrière als keeper, maar al gauw werd hij ingezet als aanvaller.
Op 12 april 1931 speelde Jan samen met zijn broers Theo en de debuterende Bertus de Kreek in één elftal tegen Vitesse. Bertus had op 16-jarige leeftijd in de tapijtweverij van Peters zijn rechterarm verloren, maar toch scoorden alle 3 de broers ieder 2 doelpunten en wonnen ze met 7-1. Later besliste de KNVB dat een speler met één arm níet mocht spelen, waardoor het voor Bertus bij één wedstrijd bleef.
In 1930 waren Jan en Theo met Go Ahead landskampioen geworden. Jan mocht ook 3 keer voor Oranje uit komen, maar omdat hij tijdens die westrijden níet scoorde, bleef het daarbij. In 1933 werd Jan opnieuw landskampioen met Go Ahead.
Naast het voetballen werkte Jan de Kreek ook in de ijzergieterij van Nering Bögel. Toen die in 1932 failliet ging, kon Jan geen werk meer vinden. De jaren '30 waren crisis jaren en er waren heel veel werklozen. Uiteindelijk werd Jan terreinmeester bij Go Ahead, maar moest toen wel stoppen met voetballen, omdat het clubs verboden was om spelers te betalen. Zo stopte Jan op 31-jarige leeftijd in 1935 met voetballen. Hij had in totaal 322 wedstrijden gespeeld voor Go Ahead.
“Jan Bukkem” de Kreek was in 1933 getrouwd met Lies Boorsma (zie de foto linksboven). Bij zijn overlijden op 14-2-1988 in Deventer, verscheen een korte beschrijvingen van zijn leven in een aantal kranten (zie het artikel hieronder).

Algemeen Dagblad, 15-2-1988

30 maart 2021

De allitererende Benjamin van Brakel, Hester Holland & Goletta Guldenarm in Delft

Goletta Guldenarm, sinds een jaar weduwe van Benjamin van Brakel en wonend aan de Oude Delft, is op 90-jarige leeftijd aan “verval van krachten” overleden op 26-4-1796 in Delft. Zij werd begraven op de 30e.

Oprechte Haarlemsche Courant, 30-3-1796

Goletta Guldenarm werd gedoopt als "Goletjen" op 8-11-1707 in Delft met getuigen Jacomijna van Ieperen en Hermanus van Sellen. Goletta's ouders zijn Johannes (Jan) Guldenarm, afkomstig uit Monster, en zijn vrouw Jacomijna de Bruijn. De aangifte van het begraven in een kerkegraf van Jacomijntje de Bruijn, weduwe van Jan Guldenarm, was op 11-11-1721 in Delft. Zij liet 2 meerderjarige en 4 minderjarige kinderen na.

Goletta was jonge dochter en 30 jaar oud toen zij op 13-6-1739 in Delft in ondertrouw ging met weduwnaar Benjamin van Brakel. Beiden woonden in de Choorstraat in Delft. Zij trouwden op de 28e.
Benjamin van Brakel was eerder op 25-5-1737 in Delft in ondertrouw gegaan met Hester Holland. Zij waren resp. jongeman, wonend aan de Oude Delft, en jonge dochter, wonend aan de Kolk. Zij trouwden op 10 juni. Hester Holland was gedoopt op 24-2-1711 in Delft als dochter van Dirk Holland en Anna Armel met getuige Aaltje Armel. Het begraven van Hester Holland, de huisvrouw van Benjamin van Braekel, werd aangegeven op 6-3-1739 in Delft. Dit huwelijk had nog geen twee jaar geduurd.
Met Goletta Guldeman liet Benjamin van Brakel op 14-4-1740 in Delft een zoon Johannis dopen met als getuigen haar broer Adam Guldenarm en zijn vrouw Martha van der Doe. Benjamin van Brakel liet zijn kind begraven op 4-7-1740 in Delft.
Benjamin en Goletta lieten in Delft op 20-3-1743 opnieuw een zoon Johannis dopen. Dit keer waren de getuigen het echtpaar Christoffel Raassel en Dirkje Guldenarm. Toen Christoffel op nieuwjaarsdag 1744 in Delft een dochter Jacomijna liet dopen, traden Benjamin van Brakel en Goletta Guldenarm op als getuigen. Benjamin liet een baarkind begraven op 13-10-1747 in Delft.

23 maart 2021

Van Neeltje Stolk's 12 kinderen bereikte 1 de volwassen leeftijd

De Neeltje Stolk in dit verhaal werd geboren op 29-1-1853 in IJsselmonde als zesde van tien kinderen van Jan Stolk en Bastiaantje Kruithof. Jan Stolk was geboren op 25-1-1816 in IJsselmonde als zoon van Pieter Stolk en Klaartje Opmeer. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 22-10-1836 in Oost-Barendrecht met de 17-jarige Bastiaantje Kruithof. Zij is geboren op 17-1-1820 in Groote Lindt als dochter van Pieter IJsbrandse Kruithof (1792-1865) en Neeltje Kornelisse den Bogter (1788-1828).
Jan en Bastiaantje kregen samen tien kinderen met de namen Pieter, Klaas, Neeltje, Klaartje, Bastiaantje en Jan. Acht van deze tien kinderen zijn vóór hun vijfde verjaardag overleden. Het enige andere overlevende kind van dit echtpaar, naast Neeltje, was de op 26-4-1849 in IJsselmonde geboren Klaartje Stolk.
Klaartje Stolk trouwde op 18-10-1872 in IJsselmonde met Bastiaan Kortland, een buitenechtelijke zoon van Johanna Kortland. Van hun kinderen bereikten Jacobus, Bastiaan en Cornelis Johannes Kortland de volwassen leeftijd. Klaartje is op 47-jarige leeftijd overleden op 30-11-1896 in IJsselmonde. Haar weduwnaar is hertrouwd en heeft haar 23 jaar overleefd.

De vader van Neeltje en Klaartje, Jan Stolk, is overleden in IJsselmonde op 8-1-1858 en was toen 41 jaar oud. Kort daarna beviel zijn weduwe, Bastiaantje Kruithof, van baby Pieter, die 7 maanden later is overleden. Bastiaantje is vervolgens op 22-10-1836 in Oost-Barendrecht hertrouwd met Pieter Tol (1825-1866), weduwnaar van Pleuntje van 't Hof. Pieter had een blozend aangezicht, hoog voorhoofd, spitse neus, blauwe ogen en zijn haar en wenkbrauwen waren blond.
Na zijn overlijden is Bastiaantje een derde maal getrouwd en wel op 15-4-1867 in IJsselmonde met Cornelis Rijerkerk (1818-1889), die ook al twee maal eerder getrouwd was geweest. Bastiaantje Kruithof is op 66-jarige leeftijd overleden op 28-3-1886 in IJsselmonde.

Neeltje Stolk is op 30-4-1870 in IJsselmonde getrouwd met Pieter van Houwelingen. Hij werd geboren op 16-1-1838 in IJsselmonde als zoon van Cornelis van Houwelingen (1806-1842) en Lena de Lijster (1815-1887). Neeltje en Pieter kregen samen twaalf kinderen met namen als Bastiaantje, Lena, Jan, Cornelis, Bastiaan en Leendert. Tien van hun kinderen zijn vóór hun vijfde verjaardag overleden. Hun zesde kind, een zoon Cornelis (1877-1896), werd 19 jaar oud. Alleen hun één na jongste kind, Bastiaantje Lena, bereikte de volwassen leeftijd. Bastiaantje Lena werd geboren op 21-9-1885 in IJsselmonde. Zij trouwde aldaar op 22-8-1907 met Arie Patijn (1888-1951) en kreeg i.e.g. een dochter Pietje Cornelia, die de volwasen leeftijd bereikte. Bastiaantje Lena van Houwelingen is overleden op 1-7-1935 in Rotterdam, 49 jaar oud.

Bronnen: WieWasWie.nl, FamilySearch.org.

17 maart 2021

Jan de Sterke (1837-1920) en Huiberdina Alida en Pietje Alleman in Dordrecht

Jan de Sterke is geboren op 3-1-1837 in Dordrecht als middelste van de 9 kinderen van Louis Johannes de Sterke en Jenneke Jans Homburg. Van zijn broers en zussen zijn er 3 als kind gestorven en zijn oudste zus is op 20-jarige leeftijd is overleden. 
Jan's vader, Louis Johannes de Sterke, is gedoopt op 12-9-1806 in Dordrecht als zoon Catharina van de Rest en David de Sterke (1770-1809), die de de jongste zoon is van mijn voorvader David de Sterke (1733-1797).
Jan's moeder, Jenneke Homburg, is gedoopt op 23-8-1806 in Dordrecht als dochter van Johannes Homburg en Lijdia Schippers. Jenneke werd op latere leeftijd verpleegd in het Stads Krankzinnig- en Beterhuis in Dordrecht. 

Jan de Sterke is op 23-jarige leeftijd op 1-2-1860 in Dordrecht getrouwd met de 24-jrige Huiberdina Alida Alleman. Zij werd geboren op 27-7-1835 in Dordrecht als dochter van Johannes Alleman (1802-1874) en Geertruij Roosa (1808-1893). Jan en Huiberdina Alida kregen samen 5 kinderen: Louis Johannes in 1860, Johannes (2x), Jenneke en Geertrui in 1870.

Jan's vader Louis Johannes de Sterke is op 71-jarige leeftijd overleden op 21-4-1878 in Dordrecht. Jan's moeder, Jenneke Homburg, is overleden in het Stads Krankzinnig en Beterhuis van Dordrecht op 1-12-1881 rond 14:00 uur. Jan's jongere zoon, Johannes de Sterke, is overleden op 14-2-1893 in Dordrecht, 29 jaar oud. Hij was nog geen 2 jaar getrouwd en had geen kinderen. Jan's vrouw, Huiberdina Alida Alleman, was bijna 68 jaar oud, toen zij overleed op 15 juli 1903 in Dordrecht.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 18-7-1903